ALAPÍTVA 2006

(96) 315-489

kulonut@kulonut.hu

Hétfő - Péntek

8.00 - 16.00
REFERENCIÁK


ÖSSZES REFERENCIA


ÉvHelyszín

2020 Hétvezér utca 8-12. sz. társasház parkolóinak útépítési engedélyezési és kiviteli terve

2020 10/50 hrsz. alatt üzemelő COOP üzlet környezetében parkolók kialakítási lehetőségének vizsgálata

2020 Zöld utca – Szőnyi Márton utca csomópont meglévő gyalogos átkelőhely és kerékpáros átvezetés jelzőlámpás forgalomirányítás kiviteli terve

2020 Kör tér Vonal út – Déryné út közötti szakaszán gyalogjárda és kerékpárforgalmi létesítmény elhelyezési lehetőségének nyomvonalvizsgálata

2020 0260/17 hrsz. alatt létesítendő ROBOT-X Hungary Kft. új telephely útépítési és csapadékvíz elvezetési terve

2020 Kővirág utca Hegymester utca – Hármashatár út közötti szakasz felújításának és csapadékvíz elvezetésének engedélyezési-kiviteli terve

2020 3229/3 hrsz. ingatlanon létesülő gyártóüzem és iroda útépítési és víziközmű terve - kiviteli terv

2020 Damjanich utca felújítás tanulmányterve

2020 1385/181 hrsz. alatti SPAR áruház parkoló bővítés és burkolat felújítás engedélyezési és kiviteli terve

2020 10 db elektromos töltőberendezés forgalomtechnikai terve

2019 Komárom, Huszár utca-Laktanya köz hrsz.: 1782/203 munkásszálló útépítési terve

2019 Komárom, Huszár utca-Laktanya köz hrsz.: 1782/203 munkásszálló víziközmű terve

2019 Győr, Ikva utca 30. sz. társasház mögötti személygépjármű parkolók útépítési kiviteli terve

2019 Komárom, Puskás T. - Nokia utca csomópontban körforgalom kialakítás vizsgálata

2019 Komárom, 1. sz. főúti körforgalmú csomópont - Puskás T. utca közötti útszakasz kiépítésének terve

2019 Ács, 833, 834 és 835/3 helyrajzi számú ingatlanokon létesülő autómosó útépítési kiviteli terve

2019 Ács, 833, 834 és 835/3 helyrajzi számú ingatlanokon létesülő autómosó víziközmű kiviteli terve

2019Százhalombatta, 3229/3 hrsz. ingatlanon létesülő gyártóüzem és iroda útépítési terve

2019Százhalombatta, 3229/3 hrsz. ingatlanon létesülő gyártóüzem és iroda víziközmű terve

2018 Balatonalmádi, 5379 hrsz. alatt üzemelő kereskedelmi létesítmény burkolatfelújítás kiviteli terve

2018 Paks, 4703/74 hrsz. alatt létesítendő csarnok útépítési terve

2018 Paks, 4703/74 hrsz. alatt létesítendő csarnok víziközmű terve

2018 Győr, Ipari Park, MALTECH Hungaria Kft. telephely bővítés útépítési terve

2018 Győr, Ipari Park, MALTECH Hungaria Kft. telephely bővítés víziközmű terve

2018 Budaörs, "Antana Park" árvízvédelmi kiviteli terve - Víziközmű és statikai munkarészek

2018 Győr, Alpár utca felújításának kiviteli terve

2018 Győr, Alpár utca csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve

2018 Győr, Gyepszél utca csapadékvíz elvezetés elvi lehetőségeinek tanulmányterve

2018 A komáromi Jókai-liget és környezete zöldhálózat fejlesztési terve

2018 Győr, Újkapu utca burkolat felújításának terve

2018 Komárom, 1565/7 hrsz. alatt létesülő Nonprofit szolgáltatóház útépítési terve

2018 Komárom, 1565/7 hrsz. alatt létesülő Nonprofit szolgáltatóház víziközmű terve

2018 Győr, Szigethy Attila út szegélyek közötti burkolat felújítása a Táncsics Mihály utca és a 821. sz. főút közötti szakaszon

2018 Győr, Nádorvárosi fizető parkoló hálózat bővítéséhez kapcsolódó 5db parkoló automata telepítési terve

2018 Szeged, 47. sz. főút (József Attila sugárút) mellett tervezett Interspar áruház közlekedési hatásvizsgálata

2018 Győr-Pinnyéd, Új sor felújítás kiviteli terve a Fő utca és a Diós utca közötti szakaszon

2018 Győr-Pinnyéd, Új sor csapadékvíz elvezetés kiviteli terve a Fő utca és a Diós utca közötti szakaszon

2018 Ács, 2/40 hrsz. alatt létesülő piac és parkolók útépítési terve

2018 Ács, 2/40 hrsz. alatt létesülő piac viziközmű terve

2018 Győr, Pinkóca utca felújításának és csapadékvíz elvezetésének engedélyezési-kiviteli terve

2018 Győr, Vámbéry Ármin utca Köztelek utcától nyugatra eső szakaszának burkolat felújításii engedélyezési-kiviteli terve

2018 Győr, Vámbéry Ármin utca Köztelek utcától nyugatra eső szakaszának csapadékvíz elvezetési engedélyezési-kiviteli terve

2017 Ács, Fő utca Zúgó utca - Perger köz közötti szakasz rekonstrukció terve (8151 sz. összekotő út 1 037,6-1 369,7 kmsz.)

2017 Ács, Fő utca Zúgó u. - Gyár u. közötti szakasz, valamint Gyár út Fő u. - Posta köz közötti szakasz csapadékvíz elvezetés terve

2017 Győr, Ady Endre utca, Báthory u. - Dózsa rkp. közötti szakasz felújításának terve

2017 Sopron, Gyár utca 2. (HRSZ.:3822/12) ingatlanon elhelyezkedő áruház átalakítás közlekedési hatásvizsgálata

2017 Kisbér, Ipari park víziközmű terve

2017 Ács, Kerékpárforgalmi Hálózati Terv

2017 Győr, Nádorvárosi fizető parkoló hálózat bővítéséhez kapcsolódó parkoló automaták telepítési terve

2017 Sárvár, Deák F. u. 14. (527/4 hrsz. ) ingatlan parkolóátépítés útépítési terve

2017 Sárvár, Deák F. u. 14. (527/4 hrsz. ) ingatlan parkolóátépítés csapadékvíz-elvezetési terve

2017 Győrszentiván, Törökverő utca - Mogyorósi utca csomópont gyalogos kapcsolatainak útépítési terve

2017 Győr, Zöld utca kerékpárút tervezése a Soproni u. és a Kisdiófa u. közötti szakaszon

2017 Győr, 3412/3 és 3412/5 hrsz.ingatlanok területfejlesztésének terve

2017 Győr, Kálvária u. és a Bem tér környezetében a fizető parkoló hálózat kiterjesztésének forgalomtechnikai terve

2017 Szombathely, Kossuth utca 33. (hrsz.: 6317/1) ingatlanon létesítendő ALDI áruház közlekedési hatásvizsgálata

2016 Komárom, Sport utca burkolatfelújítás, burkolatszélesítés, járda- és parkolóépítés útépítési és közvilágítási terv

2016 Komárom, Sport utca csapadékvíz-elvezetési terv

2016 Győr, Áldozat u., Duna u., Mező u. útburkolat felújítás elvezetés terve

2016 Győr, Áldozat u., Duna u., Mező u. csapadékvíz elvezetés terve

2016 Komárom, Puskaporosi út korszerűsítésének útépítési terve

2016 Komárom, Puskaporosi út korszerűsítésének csapadékvíz elvezetési terve

2016 Mór, Ipari park, 2146/18 hrsz.-on üzemelő Johnson Controls 2. sz. telephely fejlesztés útépítési terve

2016 Mór, Ipari park, 2146/18 hrsz.-on üzemelő Johnson Controls 2. sz. telephely fejlesztés víziközmű terve

2016 Kisbér, Pajtai dűlő területén kialakítandó ipari park víziközmű ellátásának és csapadékvíz elvezetésének vizsgálata

2016 Budapest, VOLVO Hungária Kft. Cinkotai úti telephely épületeken kívüli vízhálózat rekonstrukciójának kiviteli terve

2016 Piliscsév, 0175/5 hrsz. Ingatlanon létesítendő Tóth Majorság telekhatáron belül útépítési terve

2016 Piliscsév, 0175/5 hrsz. Ingatlanon létesítendő Tóth Majorság telekhatáron belül víziközmű terve

2016 Balatonfüred, 3193/6 hrsz.-ú ingatlanon létesülő társasházak útépítési terve

2016 Balatonfüred, 3193/6 hrsz.-ú ingatlanon létesülő társasházak víziközmű terve

2015 Győr, Török Ignác utca útburkolat felújítás terve

2015 Győr, Török Ignác utca csapadékvíz elvezetés terve

2015 Győr-Pinnyéd, Új sor, Erdőtelep utca és Kunszigeti út csapadékvíz elvezetési terve

2015 Győr, Új Bácsai út - Szabadrév utca csomópont körforgalmú kialakításának útépítési engedélyezési- és kiviteli tervei

2015 Komárom, Alumínium újrahasznosító ipari üzem építése. Telekhatáron belüli közlekedésépítési terv

2014 Győr, Liget utca útfelújítás a Nyár utca és Nép utca közötti szakaszon. Engedélyezési és kiviteli terv

2014 Oroszlány, Rákóczi F. út - Takácsi I. u jelzőlámpás közúti csomópont kiviteli terve

2014 Győr, Ifjúság krt. 79-85. tömb mögötti személygépjármű parkolók útépítési terve

2014 Győr-Pinnyéd, Új sor felújítás útépítési terve

2014 Győr-Pinnyéd, Új sor felújítás csapadékvíz elvezetési terve

2014 Győr-Pinnyéd, Erdőtelepi utca felújítás útépítési terve

2014 Győr-Pinnyéd, Erdőtelepi utca felújítás csapadékvíz elvezetési terve

2013Kaposvári Hulladékkezelő Központ, Víziközmű ellátás és csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli tervei

2013 Jászberény, Északkeleti elkerülő út rendszámfelírásos forgalomszámlálása

2013 Komárom, 1. sz .főút - Felvidéki utca gyalogos-átkelőhely jelzőlámpás forgalomirányításának terve

2013 Esztergom, SANOH Kft. Üzemépület bővítés útépítési terve

2013 Esztergom, SANOH Kft. Üzemépület bővítés víziközmű terve

2013Győr, Ipari park 5387/300 hrsz. alatt létesítendő ipari csarnok és iroda útépítési kiviteli terve

2013Győr, Ipari park 5387/300 hrsz. alatt létesítendő ipari csarnok és iroda víziközmű kiviteli terve

2012 Budaörs, Antana raktártelep árvízvédelmi fal kiviteli terve

2012Bruck, Caramore telephely víziközmű kiviteli tervei

2012Bruck, Caramore telephely útépítési kiviteli tervei

2011Budaörs, Antana raktártelep árvízvédelmi koncepciótervének elkészítése

2011Komárom, Ipari Park bővítés tervezési munkái Vízellátás, szennyvíz- és zárt csapadékvíz elvezetés engedélyezési terve

2010Ács, 2464/27 hrsz. ingatlanon létesülő gabonaátrakó útépítési kiviteli terve

2010Környe, 8119 sz. ök. út (Tatai út) menti területek csapadékvíz-elvezetésének engedélyezési terve

2010Mosonmagyaróvár belváros - Fecske, Kereszt, Sörház és Tímár utcák - útépítési és infrastruktúrális rekonstrukciójának engedélyezési és kiviteli terve

2010Mosonmagyaróvár belváros, Fecske, Kereszt, Tímár és Sörház utcák rekonstrukciójának csapadékvíz-elvezetési kiviteli terve

2010Környe, 8119 sz. ök. út (Alkotmány utca) településközpont gyalogos-átkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítási terve

2010Tatabánya, Lókúti-dűlői új lakópark vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés engedélyezési terve

2010Győr, Pöltenberg utca pályaszerkezet cserével történő felújítás engedélyezési és kiviteli terve

2010Oroszlány, Family Center bevásárlóközpont 8143 sz. ök. úti csomópont jelzőlámpás forgalomirányítás engedélyezési és kiviteli terve

2010Mosonmagyaróvár, Lajta és Vardvirág utcák kiépítésének útépítési kiviteli terve

2009Bábolna, Ácsi úti autóbuszforduló felújításának útépítési és csapadékvízelvezetési engedélyezési terve

2009Kaposvári Regionális Hulladékkezelő Központ víziközmű ellátás és csapadékvíz elvezetés részletes megvalósíthatósági tanulmányterv, engedélyezési terv

2009Eger, Deák Ferenc úti jelzőlámpás csomópontok korszerűsítésének és 25. sz. főúthoz történő hangolásának engedélyezési és kiviteli

2009Bábolna városközpont gyalogosforgalmi felületek, parkolók és kiszolgáló út létesítésének engedélyezési terve

2009Ácson létesülő Penny Market áruház telekhatáron belüli víziközmű ellátásának és csapadékvíz elvezetésének engedélyezési és kiviteli terve

2009Magyarkeresztúr település szennyvízelvezető hálózatának engedélyezési terve

2009Győrött, a Family Center bevásárlóközpontban létesítendő ALDI áruház útépítési engedélyezési és kiviteli terve

2009Fertőszentmiklós, GySEV Villamos Vonalfelügyelőség épület szennyvíz elvezetésének kiviteli terve

2009Győrött, a Family Center bevásárlóközpontban létesítendő ALDI áruház vízellátás és csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli terve

2009Győr, Kálvária úti szervízút, Selmeci utca, Szalvay utca, Ybl utca pályaszerkezet cserével történő felújítás engedélyezési és kiviteli terve

2009Ács, Óvoda köz burkolatszélesítés, parkoló- és járdaépítés engedélyezési terve

2009Tatabánya, Bódis hegyi lakóterület közlekedési és infrastruktúra tervezési feladatai. Víziközmű ellátás kiviteli terv

2008Rendszámregisztrálásos forgalomfelvétel Kisbér északi elkerülő út forgalmi vizsgálatához

2008Oroszlány, Rákóczi F. út - Takács Imre utca összehangolt jelzőlámpás csomópont engedélyezési terve

2008Oroszlány, Rákóczi F. út - Táncsics M. utca - Bánki D. utca jelzőlámpás csomópont engedélyezési terve

2008Komárom - Révkomárom határon átnyúló kerékpárforgalmi útvonalak komáromi szakaszai kijelölésének terve

2008Győr, Kisdiófa utca teljes pályaszerkezet cserével történő felújítás útépítési és vízelvezetési terve

2008Győr, Régiposta utca teljes pályaszerkezet cserével történő felújítás útépítési és vízelvezetési terve

2008Leányvár község, Kálvária domb és környékének infrastruktúra fejlesztése. Viziközmű ellátás engedélyezési és kiviteli terve

2008Mosonmagyaróvár, Tűzliliom utca, Család sor és Tallós P. utca útépítési engedélyezési és kiviteli terve

2008Tatabánya, Bódis hegyi lakóterület közlekedési és infrastruktúra tervezési feladatai. Víziközmű ellátás engedélyezési terv

2008Győr, Hermann O. utcai vásárcsarnok parkolóépítés útépítési és csapadékvízelvezetési terve

2008Győr, Barátság park rekonstrukcióhoz kötödő útépítési munkák terve

2008Győr Megyei Jogú Város Barátság parkjának megújítása. Víziközmű ellátás és csapadékvíz elvezetés engedélyezési- és kiviteli terve

2008Tatabánya, Vitális út hrsz 6151/144-145-146 ingatlanokon épülő társasházak viziközmű ellátásának és csapadékvíz elvezetésének terve

2008Kerékpáros kapcsolatok kialakítási lehetőségének vizsgálata Komárom városában

2007Tatabánya, Bódishegyi lakóterület fejlesztés szabályozási tervének víziközmű ellátási alátámasztó munkarésze.

2007Győr, 2858/141 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő bauMax áruház külső útépítési részmunkák terve

2007Kisbér, 103 hrsz. ingatlanon lévő épület (régi könyvtár) átalakításával létesülő üzletház közlekedésépítési engedélyezési és kiviteli terve

2007Győr, 2858/141 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő bauMax barkácsáruház belső útépítési munkák engedélyezési, tender és kiviteli terve

2007Győr, 2858/138 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő bauMax barkácsáruház telken belüli viziközmű ellátás engedélyezési és kiviteli terve

2007Győr, Marcalváros II. ütem területén létesítendő 128 db parkolóállás egyesített engedélyezési és kiviteli terve

2006Győr, 2558/141 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő bauMax barkácsáruház közlekedési hatásvizsgálata

2006Győr, Rozmaring utca útkorszerűsítésének egyesített engedélyezési és kiviteli terve

2006Győr, Rozmaring utca csapadékvíz elvezetésének egyesített engedélyezési- és kiviteli terve

2006Győr, Hecsei út - Hűtőházi út csomópont jelzőlámpás forgalomirányításának terve

2006Győr, Kálvária u. 55. "Dobozgyár" rehabilitációval kapcsolatos útépítési munkák engedélyezési terve

2006Mosonmagyaróvár, 1803/12 hrsz. ingatlanon kialakítandó zsákutca útépítési engedélyezési terve

2006Győr, Szent Imre út 180. sz. ház villamos energia ellátás építés alatti forgalomkorlátozás terve

2006Leányvár község, Kálvária domb és környékének infrastruktúra fejlesztése. Viziközmű ellátás elvi engedélyezési terve